Kontakt
Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
MN 206
jan.vasat@ujep.cz
tel: 475 283 873

Novinky

25.6.2018
Vypsány první termíny pro individuální supervizi v rámci supervidovaných praxí (2. ročník prezenční i kombinované formy) - nahoře záložka "úvod" na této stránce, pak "Praxe supervidovaná". Další termíny budou postupně vypisovány v průběhu semestru.

7.5.2018
Smlouva a kontrakt pro praxi v ZS 2018/2019 v aktuální verzi pod záložkou "dokumenty" (přístupná po přihlášení). Odevzdávejte 3x smlouvu potvrzenou zařízením praxe (kontrakt pouze v případě našich partnerských zařízení) a 1x nabídkový list potvrzený zařízením praxe nejpozději do 8.10.2018 pro výkon praxe v průběhu semestru (nebo do 11.6.2018 pro výkon praxe v letních měsících). Dodávejte raději dříve, v některých organizacích může potvrzení smluv trvat delší dobu a před nástupem na praxi je nutné mít již potvrzené všemi smluvními stranami!
Po termínu 8.10.2018 již nebudou žádné smlouvy pro žádný typ praxe v rámci Bc. studia akceptovány!




INUL - Databáze poskytování praxí

detail
Název

Město Ústí nad Labem - Magistrát města Ústí n. L. - odd. sociálně právní ochrany

Cílová skupinarodiny s dětmi; mládež; děti
Typ nabízené praxeindividuální; supervidovaná
detail
Název

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n. L. - odd. rehabilitace a protetických lůžek

Cílová skupinaosoby se zdravotním postižením
Typ nabízené praxesupervidovaná; individuální
detail
Název

Diakonie ČCE - Domov pro matky s dětmi

Cílová skupinaosoby bez přístřeší; osoby v přechodné sociální krizi; rodiny s dětmi
Typ nabízené praxesupervidovaná; individuální
detail
Název

Agentura Osmý den, o. s.

Cílová skupinaosoby s duševním onemocněním; osoby s mentálním postižením; osoby se zdravotním postižením
Typ nabízené praxesupervidovaná; individuální
detail
Název

CSP Litoměřice, p.o. - Domov Na Svobodě Čížkovice

Cílová skupinaosoby s mentálním postižením
Typ nabízené praxesupervidovaná; individuální
detail
Název

Radka o. s.

Cílová skupinaděti; mládež; osoby s mentálním postižením; osoby se zdravotním postižením; rodiny s dětmi
Typ nabízené praxesupervidovaná; individuální
detail
Název

CSS Klobouk Diakonie - sociálně terapeutické dílny

Cílová skupinaosoby s duševním onemocněním; osoby s mentálním postižením; osoby se zdravotním postižením
Typ nabízené praxesupervidovaná; individuální
detail
Název

Fokus Labe - Teplice

Cílová skupinaosoby s duševním onemocněním
Typ nabízené praxesupervidovaná; individuální
detail
Název

Městský úřad Litoměřice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Cílová skupinaděti; mládež; rodiny s dětmi
Typ nabízené praxesupervidovaná; individuální
detail
Název

Krajská zdravotní. a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí . L. - odd. sociálních služeb

Cílová skupinasenioři; děti; mládež; osoby s duševním onemocněním; osoby s mentálním postižením; osoby se zdravotním postižením
Typ nabízené praxesupervidovaná; individuální
detail
Název

Psychiatrická léčebna

Cílová skupinaosoby s duševním onemocněním
Typ nabízené praxesupervidovaná; individuální
detail
Název

Fond ohrožených dětí - Klokánek

Cílová skupinamládež; děti
Typ nabízené praxeindividuální; supervidovaná
detail
Název

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Cílová skupinaděti
Typ nabízené praxesupervidovaná; individuální
detail
Název

Intervenční centrum Nymburk

Cílová skupinaoběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané
Typ nabízené praxeindividuální
detail
Název

Diecézní charita Plzeň - Azylový dům Betlém Cheb

Cílová skupinaosoby bez přístřeší; osoby v přechodné sociální krizi
Typ nabízené praxesupervidovaná; individuální
detail
Název

Terapeutická komunita Karlov - o. s. Sananim

Cílová skupinaosoby závislé na návykových látkách
Typ nabízené praxeindividuální
detail
Název

Statutární město Děčín - Magistrát města Děčína, oddělení sociálně právní ochrany dětí

Cílová skupinarodiny s dětmi; mládež; děti
Typ nabízené praxesupervidovaná; řízená; individuální
detail
Název

Oblastní charita Teplice, středisko Agapé

Cílová skupinaosoby bez přístřeší; osoby v přechodné sociální krizi; rodiny s dětmi
Typ nabízené praxesupervidovaná; individuální
detail
Název

Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Chomutov

Cílová skupinaosoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučeným ohrožené; mládež; děti
Typ nabízené praxeindividuální; supervidovaná; řízená
detail
Název

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

Cílová skupinaosoby s mentálním postižením
Typ nabízené praxeřízená; individuální
Počet položek: 51položek na stránku: |< < 1 2 3 > >|