Kontakt
Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
MN 206
jan.vasat@ujep.cz
tel: 475 283 873

Novinky

25.6.2018
Vypsány první termíny pro individuální supervizi v rámci supervidovaných praxí (2. ročník prezenční i kombinované formy) - nahoře záložka "úvod" na této stránce, pak "Praxe supervidovaná". Další termíny budou postupně vypisovány v průběhu semestru.

7.5.2018
Smlouva a kontrakt pro praxi v ZS 2018/2019 v aktuální verzi pod záložkou "dokumenty" (přístupná po přihlášení). Odevzdávejte 3x smlouvu potvrzenou zařízením praxe (kontrakt pouze v případě našich partnerských zařízení) a 1x nabídkový list potvrzený zařízením praxe nejpozději do 8.10.2018 pro výkon praxe v průběhu semestru (nebo do 11.6.2018 pro výkon praxe v letních měsících). Dodávejte raději dříve, v některých organizacích může potvrzení smluv trvat delší dobu a před nástupem na praxi je nutné mít již potvrzené všemi smluvními stranami!
Po termínu 8.10.2018 již nebudou žádné smlouvy pro žádný typ praxe v rámci Bc. studia akceptovány!
Diecézní charita Litoměřice

Cílová skupinaimigranti a azylanti; oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané; osoby v přechodné sociální krizi
Typ nabízené praxesupervidovaná; individuální
Kontaktní pracovníkRoman Striženec
Telefon416 733 487
Email
Web:www.dchltm.cz
Požadavky- nestojíme o spolupráci se studenty/studentkami, pro které je praxe formalitou, nepříjemnou povinností
- rádi budeme spolupracovat a maximálně vyjdeme vstříc studentům a studentkám, kteří/které mají opravdový zájem o studovaný obor, zájem o problematiku cílových skupin organizace
- je vhodné, aby se student/studentka seznámil se Etickým kodexem organizace (http://dchltm.cz/res/data/001/000227.pdf). Požadujeme od studenta/studentky respekt k uvedeným hodnotám.
- oceňujeme odpovědný přístup, zvídavost, kritické přemýšlení o studovaném oboru, schopnost diskutovat, konstruktivně pracovat v týmu
vzhledem k charakteru sociálních služeb je podmínkou, aby student/studentka zvládali práci i v zátěžových a hygienicky obtížných podmínkách, a aby měli otevřený osobní postoj vůči cílovým skupinám služeb
Volná kapacita1
PřihlášeníPřihláška