Kontakt
Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
MN 206
jan.vasat@ujep.cz
tel: 475 283 873

Novinky

25.6.2018
Vypsány první termíny pro individuální supervizi v rámci supervidovaných praxí (2. ročník prezenční i kombinované formy) - nahoře záložka "úvod" na této stránce, pak "Praxe supervidovaná". Další termíny budou postupně vypisovány v průběhu semestru.

7.5.2018
Smlouva a kontrakt pro praxi v ZS 2018/2019 v aktuální verzi pod záložkou "dokumenty" (přístupná po přihlášení). Odevzdávejte 3x smlouvu potvrzenou zařízením praxe (kontrakt pouze v případě našich partnerských zařízení) a 1x nabídkový list potvrzený zařízením praxe nejpozději do 8.10.2018 pro výkon praxe v průběhu semestru (nebo do 11.6.2018 pro výkon praxe v letních měsících). Dodávejte raději dříve, v některých organizacích může potvrzení smluv trvat delší dobu a před nástupem na praxi je nutné mít již potvrzené všemi smluvními stranami!
Po termínu 8.10.2018 již nebudou žádné smlouvy pro žádný typ praxe v rámci Bc. studia akceptovány!
4) Mgr.: Praxe ve veřejné správě

Praxe probíhá v rozsahu 52 hodin na jednom pracovišti dle výběru studenta. Mělo by se jednat o praxi v rámci „řízení“ ve veřejné správě. Konzultantem by tedy ideálně měl být vedoucí odboru, oddělení, úseku, případně ředitel úseku pobočky,…, event. starosta obce. Dle studijního plánu je praxe situována do 1.semestru 1.ročníku navazujícího magisterského studia, nicméně je možné řešit individuálně i jinak.

Praxe je ošetřena trojstrannou smlouvou mezi studentem, pracovištěm praxe a fakultou. (Smlouva je nezbytná zejména vzhledem k pojištění studentů během výkonu praxe – do smlouvy tedy pište reálné termíny, kdy ji skutečně vykonávat budete, jak se s organizací dohodnete, případně raději napište časový úsek delší, pokud stihnete rychleji, nevadí; opak by byl problém právě z hlediska pojištění.)

Z praxí si vytváříte portfolio. Kdo již má založenou jakoukoliv verzi (např. z předchozího studia), může v něm pokračovat. Do portfolia je kromě povinných dokumentů (viz. níže) možné vkládat cokoliv, co souvisí s výkonem praxe a co student uzná za vhodné (vlastní poznámky, propagační materiály,…).

Co je tedy potřeba?

  1. Před nástupem na praxi: 3x potvrzená smlouva od organizace a podepsaná studentem (je možné, že někde budou chtít smlouvu potvrzenou nejdříve od školy, není problém, ozývejte se) a 1x nabídkový list potvrzený od organizace (jeden odevzdáváte, druhý výtisk si necháváte pro sebe na založení do portfolia – případně si do portfolia pořídíte kopii před odevzdáním originálu. Smlouva ZDE. Nabídkový list ZDE.

  2. Po absolvování praxe pro získání zápočtu: 1x originál výkazu odpracovaných hodin, 1x originál hodnocení od konzultanta (do obojího si pořiďte kopie do portfolia, originály odevzdáte u zápočtu), popis organizace a organizačního kontextu s ohledem na řízení založený v portfoliu. Výkaz hodin ZDE. Hodnocení od konzultanta ZDE. Popis organizace ZDE.

Rekapitulace: portfolio k zápočtu bude obsahovat (může se jednat o originály či kopie):

  • Smlouvu o praxi

  • Nabídkový list

  • Výkaz odpracovaných hodin

  • Hodnocení od konzultanta

  • Popis organizace a organizačního kontextu s ohledem na řízení

  • Případně jakékoliv další dokumenty dle vlastního uvážení