Kontakt
Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
MN 206
jan.vasat@ujep.cz
tel: 475 283 873

Novinky

4.10.2017
Přidány zbývající termíny individuálních supervizí. Zapište se na vypsané termíny, další již nebudou!

15.8.2017
Přidány další termíny individuálních supervizí.

25.5.2017
Přidány smlouvy a upraveny další dokumenty pro "praxi souvislou" v rámci Mgr. studia.

22.5.2017
Přidány aktuální termíny na supervizi ("Praxe supervidovaná") na červenec a srpen. Průběžně budou vypisovány další termíny. Cesta pro přihlášení: Záložka nahoře "úvod", pak "praxe supervidovaná"

21.3.2017
Smlouva a kontrakt pro praxi v ZS 2017/2018 v aktuální verzi pod záložkou "dokumenty" (přístupná po přihlášení). Odevzdávejte 3x smlouvu potvrzenou zařízením praxe (kontrakt pouze v případě našich partnerských zařízení) a 1x nabídkový list potvrzený zařízením praxe nejpozději do 2.10.2017 pro výkon praxe v průběhu semestru (nebo do 12.6.2017 pro výkon praxe v letních měsících). Dodávejte raději dříve, před nástupem na praxi je nutné mít již potvrzené všemi smluvními stranami!
3) Praxe individuální

Doplňující informace k dokladování kompetencí

Z praktických kompetencí (6.kapitola v Pokynech k praxi) vybíráte libovolná 3 kritéria z kompetencí 1 - 4 (tj. 1. Rozvíjet účinnou komunikaci, 2. Orientovat se a plánovat postup, 3. Podporovat a pomáhat k soběstačnosti, 4. Zasahovat a poskytovat služby) a ty dokladujete. Z jedné kompetence můžete vybrat maximálně dvě kritéria. Každý doklad je třeba přiřadit ke konkrétnímu kritériu (což je rozdíl oproti Praxi supervidované, kde se doklady vztahovaly vždy ke kompetenci jako celku).