Kontakt
Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
MN 206
jan.vasat@ujep.cz
tel: 475 283 873

Novinky

25.6.2018
Vypsány první termíny pro individuální supervizi v rámci supervidovaných praxí (2. ročník prezenční i kombinované formy) - nahoře záložka "úvod" na této stránce, pak "Praxe supervidovaná". Další termíny budou postupně vypisovány v průběhu semestru.

7.5.2018
Smlouva a kontrakt pro praxi v ZS 2018/2019 v aktuální verzi pod záložkou "dokumenty" (přístupná po přihlášení). Odevzdávejte 3x smlouvu potvrzenou zařízením praxe (kontrakt pouze v případě našich partnerských zařízení) a 1x nabídkový list potvrzený zařízením praxe nejpozději do 8.10.2018 pro výkon praxe v průběhu semestru (nebo do 11.6.2018 pro výkon praxe v letních měsících). Dodávejte raději dříve, v některých organizacích může potvrzení smluv trvat delší dobu a před nástupem na praxi je nutné mít již potvrzené všemi smluvními stranami!
Po termínu 8.10.2018 již nebudou žádné smlouvy pro žádný typ praxe v rámci Bc. studia akceptovány!
3) Praxe individuální

Doplňující informace k dokladování kompetencí

Z praktických kompetencí (6.kapitola v Pokynech k praxi) vybíráte libovolná 3 kritéria z kompetencí 1 - 4 (tj. 1. Rozvíjet účinnou komunikaci, 2. Orientovat se a plánovat postup, 3. Podporovat a pomáhat k soběstačnosti, 4. Zasahovat a poskytovat služby) a ty dokladujete. Z jedné kompetence můžete vybrat maximálně dvě kritéria. Každý doklad je třeba přiřadit ke konkrétnímu kritériu (což je rozdíl oproti Praxi supervidované, kde se doklady vztahovaly vždy ke kompetenci jako celku).