Kontakt
Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
MN 206
jan.vasat@ujep.cz
tel: 475 283 873

Novinky

4.10.2017
Přidány zbývající termíny individuálních supervizí. Zapište se na vypsané termíny, další již nebudou!

15.8.2017
Přidány další termíny individuálních supervizí.

25.5.2017
Přidány smlouvy a upraveny další dokumenty pro "praxi souvislou" v rámci Mgr. studia.

22.5.2017
Přidány aktuální termíny na supervizi ("Praxe supervidovaná") na červenec a srpen. Průběžně budou vypisovány další termíny. Cesta pro přihlášení: Záložka nahoře "úvod", pak "praxe supervidovaná"

21.3.2017
Smlouva a kontrakt pro praxi v ZS 2017/2018 v aktuální verzi pod záložkou "dokumenty" (přístupná po přihlášení). Odevzdávejte 3x smlouvu potvrzenou zařízením praxe (kontrakt pouze v případě našich partnerských zařízení) a 1x nabídkový list potvrzený zařízením praxe nejpozději do 2.10.2017 pro výkon praxe v průběhu semestru (nebo do 12.6.2017 pro výkon praxe v letních měsících). Dodávejte raději dříve, před nástupem na praxi je nutné mít již potvrzené všemi smluvními stranami!
2) Praxe supervidovaná

V průběhu výkonu supervidované praxe máte povinnost účasti na minimálně jedné individuální supervizi. Supervize je podpůrným nástrojem využívaným v pomáhajících profesích. Pomáhá sociálním pracovníkům při řešení obtížných situací, dilemat,... ale také slouží ke sdílení úspěchů, jako možnost jejich reflexe a zamyšlení se nad uplatněným postupem a pohledu na něj "z nadhledu". Je ideální přicházet již na individuální supervizi s nějakým tématem (jak již bylo uvedeno výše, téma nemusí znamenat jen problém, ale tématem může být i úspěšné splnění nějakého pracovního úkolu) - témata mohou být rozličného charakteru, ale měla by se vždy vztahovat k výkonu praxe na konkrétním pracovišti. Supervizor je vázán mlčenlivostí, takže informace sdělené na supervizi se od supervizora nedostanou k žádným dalším osobám.

Individuální supervizi můžete v případě potřeby čerpat v průběhu praxe vícekrát (jedenkrát je minimální povinnost), je ideální supervizi čerpat ještě v průběhu výkonu praxe - proto vypisuji termíny i na prázdninové měsíce), ne vždy je to možné, pak je ale dobré supervizi neodkládat a absolvovat co nejdříve po skončení praxe. Pokud se objeví na praxi nějaké problémy, nečekejte na volný supervizní termín a ozývejte se hned.

Přihlašování na supervize zde - každý se vždy samozřejmě hlásí jen na jeden termín (tj. zaškrtne jedno políčko s termínem a časem, který mu vyhovuje). Termíny budou postupně přibývat, sledujte odkaz průběžně, poslední termín bude před Vánoci, ve zkouškovém období již ne. Na individuální supervizi si s sebou doneste "Doklad o splnění odborné praxe" (obdrželi jste při získání zápočtu z Praxe řízené).