Kontakt
Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
MN 206
jan.vasat@ujep.cz
tel: 475 283 873

Novinky

25.6.2018
Vypsány první termíny pro individuální supervizi v rámci supervidovaných praxí (2. ročník prezenční i kombinované formy) - nahoře záložka "úvod" na této stránce, pak "Praxe supervidovaná". Další termíny budou postupně vypisovány v průběhu semestru.

7.5.2018
Smlouva a kontrakt pro praxi v ZS 2018/2019 v aktuální verzi pod záložkou "dokumenty" (přístupná po přihlášení). Odevzdávejte 3x smlouvu potvrzenou zařízením praxe (kontrakt pouze v případě našich partnerských zařízení) a 1x nabídkový list potvrzený zařízením praxe nejpozději do 8.10.2018 pro výkon praxe v průběhu semestru (nebo do 11.6.2018 pro výkon praxe v letních měsících). Dodávejte raději dříve, v některých organizacích může potvrzení smluv trvat delší dobu a před nástupem na praxi je nutné mít již potvrzené všemi smluvními stranami!
Po termínu 8.10.2018 již nebudou žádné smlouvy pro žádný typ praxe v rámci Bc. studia akceptovány!
Realizační tým

Manažer projektu

Mgr. Radka Michelová, KSP FSE UJEP

tel.: 475 284 913

 

Finanční manažer projektu

ing. Lenka Hřebejková

 

Administrátor projektu

Mgr. Jaroslava Mužíková

 

Lektoři

PhDr. Petr Balek, KSP FSE UJEP

tel.: 475 284 912

ing. Dita Štyvarová, KSP FSE UJEP

Mgr. Petr Matoušek, KSP FSE UJEP

tel.: 475 284 910

Mgr. Jan Vašat, KSP FSE UJEP

tel.: 475 284 910

 

Tutoři

Bc. Helena Dostálová, Fokus Labe

Zděnka Jakubová, Poradna pro ženy a dívky

Mgr. Hana Melzerová, Dětskýdomov Střekov

Mgr. Kateřina Valešová, Ústecká komunitní nadace

Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov

 

Asistent projektu

Hana Vašíčková, KSP FSE UJEP

tel.: 475 284 911