Kontakt
Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
MN 206
jan.vasat@ujep.cz
tel: 475 283 873
Novinky

17.10.2019
Přidány poslední termíny na individuální supervize - listopad a prosinec

6/2019
Nové partnerské pracoviště praxe:
- Charitní sdružení Děčín

7.5.2019
Seznam partnerských pracovišť praxe:
- Dětský domov Ústí n.L. Střekov
- Domov pro seniory Ústí n.L. Bukov
- Ústecká komunitní nadace
- Fokus Labe
- Poradna pro mezilidská vztahy
- Úřad práce ČR, Krajská pobočka Ústí n.L.
- Domov pro seniory Ústí n.L. Dobětice
- Člověk v tísni, o.p.s.
- Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Teplice
- K srdci klíč, o.p.s.
- Naděje
V těchto organizacích uzavíráte kontrakt, ve všech ostatních smlouvu.

27.4.2019
Smlouva a kontrakt pro praxi v ZS 2019/2020 v aktuální verzi pod záložkou "dokumenty" (přístupná po přihlášení). Odevzdávejte 3x smlouvu potvrzenou zařízením praxe (kontrakt pouze v případě našich partnerských zařízení) a 1x nabídkový list potvrzený zařízením praxe nejpozději do 30.9.2019 pro výkon praxe v průběhu semestru (nebo do 10.6.2019 pro výkon praxe v letních měsících). Dodávejte raději dříve, v některých organizacích může potvrzení smluv trvat delší dobu a před nástupem na praxi je nutné mít již potvrzené všemi smluvními stranami!
Po termínu 30.9.2019 již nebudou žádné smlouvy pro žádný typ praxe v rámci Bc. studia akceptovány!