Kontakt
Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
MN 206
jan.vasat@ujep.cz
tel: 475 283 873

Novinky

4.10.2017
Přidány zbývající termíny individuálních supervizí. Zapište se na vypsané termíny, další již nebudou!

15.8.2017
Přidány další termíny individuálních supervizí.

25.5.2017
Přidány smlouvy a upraveny další dokumenty pro "praxi souvislou" v rámci Mgr. studia.

22.5.2017
Přidány aktuální termíny na supervizi ("Praxe supervidovaná") na červenec a srpen. Průběžně budou vypisovány další termíny. Cesta pro přihlášení: Záložka nahoře "úvod", pak "praxe supervidovaná"

21.3.2017
Smlouva a kontrakt pro praxi v ZS 2017/2018 v aktuální verzi pod záložkou "dokumenty" (přístupná po přihlášení). Odevzdávejte 3x smlouvu potvrzenou zařízením praxe (kontrakt pouze v případě našich partnerských zařízení) a 1x nabídkový list potvrzený zařízením praxe nejpozději do 2.10.2017 pro výkon praxe v průběhu semestru (nebo do 12.6.2017 pro výkon praxe v letních měsících). Dodávejte raději dříve, před nástupem na praxi je nutné mít již potvrzené všemi smluvními stranami!
5) Mgr.: Praxe v neziskovém sektoru a sociálních službách

Praxe probíhá v rozsahu 52 hodin na jednom pracovišti dle výběru studenta. Mělo by se jednat o praxi v rámci „řízení“ v neziskovém sektoru. Konzultantem by tedy ideálně měl být ředitel, organizace, koordinátor, metodik služeb, vedoucí týmu apod. Konzultant by měl být nadřízeným pracovníků v přímé práci .Dle studijního plánu je praxe situována do 2.semestru 1.ročníku navazujícího magisterského studia, nicméně je možné řešit individuálně i jinak.

Praxe je ošetřena trojstrannou smlouvou mezi studentem, pracovištěm praxe a fakultou. (Smlouva je nezbytná zejména vzhledem k pojištění studentů během výkonu praxe – do smlouvy tedy pište reálné termíny, kdy ji skutečně vykonávat budete, jak se s organizací dohodnete, případně raději napište časový úsek delší, pokud stihnete rychleji, nevadí; opak by byl problém právě z hlediska pojištění.)

Z praxí si vytváříte portfolio. Kdo již má založenou jakoukoliv verzi (např. z předchozího studia), může v něm pokračovat. Do portfolia je kromě povinných dokumentů (viz. níže) možné vkládat cokoliv, co souvisí s výkonem praxe a co student uzná za vhodné (vlastní poznámky, propagační materiály,…).

Co je tedy potřeba?

  1. Před nástupem na praxi: 3x potvrzená smlouva od organizace a podepsaná studentem (je možné, že někde budou chtít smlouvu potvrzenou nejdříve od školy, není problém, ozývejte se) a 1x nabídkový list potvrzený od organizace (jeden odevzdáváte, druhý výtisk si necháváte pro sebe na založení do portfolia – případně si do portfolia pořídíte kopii před odevzdáním originálu. Smlouva ZDE. Nabídkový list ZDE.

  2. Po absolvování praxe pro získání zápočtu: 1x originál výkazu odpracovaných hodin, 1x originál hodnocení od konzultanta (do obojího si pořiďte kopie do portfolia, originály odevzdáte u zápočtu), popis organizace a organizačního kontextu s ohledem na řízení založený v portfoliu. Výkaz hodin ZDE. Hodnocení od konzultanta ZDE. Popis organizace ZDE.

Rekapitulace: portfolio k zápočtu bude obsahovat (může se jednat o originály či kopie):

  • Smlouvu o praxi

  • Nabídkový list

  • Výkaz odpracovaných hodin

  • Hodnocení od konzultanta

  • Popis organizace a organizačního kontextu s ohledem na řízení

  • Případně jakékoliv další dokumenty dle vlastního uvážení