Kontakt
Mgr. Jan Vašat, Ph.D.
MN 206
jan.vasat@ujep.cz
tel: 475 283 873

Novinky

25.6.2018
Vypsány první termíny pro individuální supervizi v rámci supervidovaných praxí (2. ročník prezenční i kombinované formy) - nahoře záložka "úvod" na této stránce, pak "Praxe supervidovaná". Další termíny budou postupně vypisovány v průběhu semestru.

7.5.2018
Smlouva a kontrakt pro praxi v ZS 2018/2019 v aktuální verzi pod záložkou "dokumenty" (přístupná po přihlášení). Odevzdávejte 3x smlouvu potvrzenou zařízením praxe (kontrakt pouze v případě našich partnerských zařízení) a 1x nabídkový list potvrzený zařízením praxe nejpozději do 8.10.2018 pro výkon praxe v průběhu semestru (nebo do 11.6.2018 pro výkon praxe v letních měsících). Dodávejte raději dříve, v některých organizacích může potvrzení smluv trvat delší dobu a před nástupem na praxi je nutné mít již potvrzené všemi smluvními stranami!
Po termínu 8.10.2018 již nebudou žádné smlouvy pro žádný typ praxe v rámci Bc. studia akceptovány!
Projekt INUL – Inovace studijního oboru sociální práce – KSP FSE UJEP Ústí n. L.


Financování

Registrační číslo projektu  CZ.1.07/2.2.00/07.0011 
Název projektu  Inovace studijního oboru sociální práce – KSP FSE UJEP Ústí n. L. 
Číslo a název prioritní osy   7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Celková výše finanční podpory Kč 3 711 418,57 
Částka ESF Kč 3 154 705,78 

Doba realizace

Datum zahájení realizace projektu  14. 5. 2009 
Datum ukončení realizace projektu  28. 2. 2012 

Cíle

Projekt je zaměřen na inovaci studijního oboru sociální práce na katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L.  
Cílovými skupinami jsou studenti oboru, u kterých dojde k posílení určitých klíčových kompetencí a vyučující působící na katedře (formou dalšího vzdělávání).  
Cílem projektu je modifikace vyučovaných předmětů, vytvoření nových výběrových kurzů a změna systému praktické výuky tak, aby všechny tyto části studia lépe reflektovaly současný stav oblasti sociálních služeb.  

Klíčové aktivity

  1. Inovace stávajících a tvorba nových kurzů
  2. Vytvoření pracovišť praxe 
  3. Tvorba výukových materiálů
  4. Vzdělávání akademických pracovníků
  5. Realizace a evaluace inovovaného studijního programu 

Výstupy

Inovovaný studijní program
Výukové materiály
Partnerská pracoviště praxe
Databáze poskytovatelů praxí

Realizační tým

Projekt bude realizován  členy katedry ve spolupráci s vybranými poskytovateli sociálních služeb v roli partnerů projektu v aktivitě zaměřené na vytvoření pracovišť praxe.  

Partneři projektu: 

  • Dětský domov, Ústí n. L. – Střekov 
  • Domov pro seniory Bukov, Ústí n. L. 
  • Ústecká komunitní nadace (bývalá Komunitní nadace Euroregionu Labe, Ústí n. L.)
  • Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus, Ústí n. L. 
  • Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, Ústí n. L.