Kontakt
Novinky

6.7.2020
Vloženy první termíny pro individuální supervizi ke kurzu "Praxe supervidovaná". Instrukce a přihlašování: nahoře záložka "úvod", pak "praxe supervidovaná"

30.5.2020
Informace k odevzdávání smluv pro praxe v ZS 2020/2021:
Odevzdává se 3x smlouva (v případě partnerských pracovišť kontrakt) potvrzená pracovištěm praxe a 1x nabídkový list potvrzený pracovištěm praxe - kopii potvrzeného nabídkového listu (případně druhý originál) si vložte do portfolia praxe.
Termíny pro odevzdání smluv na praxe v rámci Bc. studia:
Nejpozději do 12.10.2020 pro výkon praxe v průběhu zimního semestru.
Nejpozději do 30.6.2020 pro výkon praxe v létě (resp. před začátkem ZS).
Smlouvy pro praxi supervidovanou odevzdávejte dr. Hrubešovi.
Smlouvy pro praxi individuální prezenční studium odevzdávejte dr. Hrubešovi, kombinované studium dr. Vašatovi.
Prosíme, řešte smlouvy co nejdříve, počítejte s časovou rezervou, ve výše uvedených termínech je již nutné mít smlouvu potvrzenou organizací a odevzdanou na katedře.
V rámci praxe supervidované máte povinnost absolvovat alespoň jednu individuální supervizi. Instrukce pod záložkou "úvod", dále "praxe supervidovaná" (přihlašování bude spuštěno v průběhu června, informace bude uvedena zde v novinkách).

30.5.2020
Aktuální seznam partnerských pracovišť praxe:
- Dětský domov Ústí n.L. Střekov
- Domov pro seniory Ústí n.L. Bukov
- Ústecká komunitní nadace
- Fokus Labe
- Poradna pro mezilidská vztahy
- Úřad práce ČR, Krajská pobočka Ústí n.L.
- Domov pro seniory Ústí n.L. Dobětice
- Člověk v tísni, o.p.s.
- Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Teplice
- K srdci klíč, o.p.s.
- Naděje
- Charitní sdružení Děčín
- Světlo Kadaň, z.s.
V těchto organizacích uzavíráte kontrakt, ve všech ostatních smlouvu.

Projekt INUL – Inovace studijního oboru sociální práce – KSP FSE UJEP Ústí n. L.


Financování

Registrační číslo projektu  CZ.1.07/2.2.00/07.0011 
Název projektu  Inovace studijního oboru sociální práce – KSP FSE UJEP Ústí n. L. 
Číslo a název prioritní osy   7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Celková výše finanční podpory Kč 3 711 418,57 
Částka ESF Kč 3 154 705,78 

Doba realizace

Datum zahájení realizace projektu  14. 5. 2009 
Datum ukončení realizace projektu  28. 2. 2012 

Cíle

Projekt je zaměřen na inovaci studijního oboru sociální práce na katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L.  
Cílovými skupinami jsou studenti oboru, u kterých dojde k posílení určitých klíčových kompetencí a vyučující působící na katedře (formou dalšího vzdělávání).  
Cílem projektu je modifikace vyučovaných předmětů, vytvoření nových výběrových kurzů a změna systému praktické výuky tak, aby všechny tyto části studia lépe reflektovaly současný stav oblasti sociálních služeb.  

Klíčové aktivity

  1. Inovace stávajících a tvorba nových kurzů
  2. Vytvoření pracovišť praxe 
  3. Tvorba výukových materiálů
  4. Vzdělávání akademických pracovníků
  5. Realizace a evaluace inovovaného studijního programu 

Výstupy

Inovovaný studijní program
Výukové materiály
Partnerská pracoviště praxe
Databáze poskytovatelů praxí

Realizační tým

Projekt bude realizován  členy katedry ve spolupráci s vybranými poskytovateli sociálních služeb v roli partnerů projektu v aktivitě zaměřené na vytvoření pracovišť praxe.  

Partneři projektu: 

gaziantep escort

gaziantep escort bayan

beylikduzu escort

  • Dětský domov, Ústí n. L. – Střekov 
  • Domov pro seniory Bukov, Ústí n. L. 
  • Ústecká komunitní nadace (bývalá Komunitní nadace Euroregionu Labe, Ústí n. L.)
  • Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus, Ústí n. L. 
  • Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, Ústí n. L.